دستگاه بادکن HZ نیمه اتوماتیک

دسته:

توضیحات

دستگاه بادکن

 

سری ساخت: HZ (چین)

نیمه اتوماتیک

۲ کویته