دستگاه بادکن نیمه اتوماتیک ۴ کویته

دسته:

توضیحات

دستگاه بادکن

 

نیمه اتوماتیک

۴ کویته

ساخت: جوانمرد

کارکرد: ۱۵ روز

ظرفیت تولید: ۲۰۰۰ عدد در ساعت