خط کامل تولید ظروف یک بار مصرف

توضیحات

خط کامل تولید ظروف یک بار مصرف

 

همراه با کلیه لوازم جانبی و آزمایشگاهی

کمپرسور: هواسازان

آسیاب