خط تولید لوله پلی اتیلن

توضیحات

خط کامل تولید لوله پلی اتیلن

 

خط ۱: از سایز ۲۵ الی ۶۳ – ظرفیت تولید: ۶۰_۷۰ کیلوگرم

خط ۲: از سایز ۶۳ الی ۱۲۵ – ظرفیت تولید: ۱۰۰-۱۲۰

خط ۳: از سایز ۱۲۵ الی ۵۰۰ – ظرفیت تولید: تا ۴۰۰ کیلوگرم

کارکرد: ۴ سال