خط تولید اتصالات لوله

توضیحات

خط تولید اتصالات لوله شامل قالب:

 

زانو بستار ۲/۱ و ۴/۳ –  با قابلیت تعویض ماهیچه – ۴ کویته

زانو  سایز ۲۰ – ۵ ست

زانو سایز ۲۵ – ۱ ست

بوشن ۸ تایی (۶ عدد سایز ۲۰ – ۱ عدد سایز ۲۵ – ۱ عدد تبدیل ۲۰*۲۵)

پل کوتاه طرح گالوانیزه سایز ۲۰ – ۲ کویته

پرس سایز ۲۰ و ۲۵ به همراه ۲ قالب ۵ عددی

سه راهی ۴ حفره ای سایز ۲۰

سه راهی بافر دنده بستار ۴ حفره سایز ۲۰

شیر فلکه تک حفره سایز ۲۰

شیر فلکه دو حفره سایز ۲۵

سه راهی بافر دنده بستار ۲ حفره سایز ۲۵

بوشن داخل مغزی ۴ حفره سایز ۲۰

بوشن داخل مغزی ۲ حفره سایز ۲۵

بوشن داخل مغزی ۲ حفره سایز ۳۲ – تعویض ماهیچه

شیر گازی (شامل ۵ ست قالب قطعات)

زانو دوقلوی بستار تک حفره

پگ ۶ حفره – سایز ۲۰

پگ ۶ حفره – سایز ۲۵

بست دوقلوی ۲۴ حفره

بست تکی ۱۶ حفره (۴ حفره سایز ۲۵ – ۱۲ حفره سایز ۲۰)

درپوش رزوه ای ۱۶ حفره ای (۴ حفره سایز ۲۵ – ۱۲ حفره سایز ۲۰)

به همراه دستگاه تزریق پلاستیک و پرس