جعبه ابزار

توضیحات

جعبه ابزار

 

طول: ۴۳ cm

عرض: ۲۴ cm

ارتفاع:۲۴ cm