تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۳۰ تن) سروو ساند

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۳۰ تن) سروو

ساخت: ساند

سال ساخت: ۲۰۱۱ (۲ سال کارکرد)

تعداد: ۲ دستگاه