تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم (۲۵۰ تن) کوازی آلمان

توضیحات

تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم (۲۵۰ تن)

 

ساخت: کوازی آلمان