تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم گریگوریان

توضیحات

تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم

 

ساخت: گریگوریان (ایران)

سیستم کنترل: PLC

اورحال

سیلندر ماردون نو

در حد نو