• تزریق پلاستیک ۷۵۰ گرم (۲۶۸ تن) داکومار

    Description

    تزریق پلاستیک ۷۵۰ گرم (۲۶۸ تن)

     

    ساخت: داکومار چین (Dakumar)

    سال ساخت: ۲۰۰۹