تزریق پلاستیک ۷۵۰ گرم (۲۶۸ تن) داکومار

توضیحات

تزریق پلاستیک ۷۵۰ گرم (۲۶۸ تن)

 

ساخت: داکومار چین (Dakumar)

سال ساخت: ۲۰۰۹