تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن) مخصوص پت هایتین ارس

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن مخصوص پت

 

ساخت: هایتین ارس

سال ساخت: ۸۸

نو (فقط تست)