تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن) پولاد

توضیحات

تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن)

ساخت: پولاد