تزریق پلاستیک ۶۵۰ گرم ظهراب

توضیحات

تزریق پلاستیک ۶۵۰ گرم

 

ساخت: ظهراب

موجودی: ۲ دستگاه

سالم و آماده بکار