تزریق پلاستیک ۶۰۰ گرم (۲۵۰ تن) آربورگ

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن

ساخت: آربورگ آلمان

سال ساخت: ۲۰۰۲