تزریق پلاستیک ۴۵۰ گرم (۱۶۰ تن) کوازی آلمان

توضیحات

تزریق پلاستیک ۴۵۰ گرم (۱۶۰ تن)

 

ساخت: کوازی آلمان

سال ساخت: ۱۹۷۹