تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن) مخصوص IML

توضیحات

تزریق پلاستیک ۴۰۰ تن مخصوص IML

ساخت: ظهراب

همراه با قالب ظرف پنیر

سال ساخت: ۲۰۰۸

همراه با رباط