تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

توضیحات

تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

 

سیستم کنترل: PLC