• تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

    Description

    تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

     

    سیستم کنترل: PLC