تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

توضیحات

تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

 

سیستم کنترل: PLC

پرفشنال

قالبگیر: ۴۵ cm

روغن نو

پمپ روغن نو

سیلندر مارپیچ بوشدار مانوک

درحال کار