تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ارس ماشین

توضیحات

تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم

ساخت:ارس ماشین

جک: قورباغه ای

سیستم کنترل: PLC