تزریق پلاستیک ۳۲۰۰ گرم (۶۰۰ تن) هایتای سینگر

توضیحات

تزریق پلاستیک ۶۰۰ تن

ساخت: هایتای سینگر

سال ساخت: ۲۰۰۹