• تزریق پلاستیک ۳۲۰۰ گرم (۶۰۰ تن) هایتای سینگر

    Description

    تزریق پلاستیک ۶۰۰ تن

    ساخت: هایتای سینگر

    سال ساخت: ۲۰۰۹