تزریق پلاستیک ۳۲۰۰ گرم (۶۰۰ تن) هایتای سینگر

توضیحات

تزریق پلاستیک ۶۰۰ تن

 

ساخت: هایتای سینگر

کم کارکرد