تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۰۸ تن) NBM

توضیحات

تزریق پلاستیک ۳۰۸ تن

ساخت: NBM

سال ساخت: ۲۰۰۸ (۳ سال کارکرد)