تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۳۰ تن) پولاد

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۳۰ تن)

ساخت: پولاد

سال ساخت: ۱۳۸۸