تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۲۵ تن) پولاد

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۲۵ تن)

 

ساخت: پولاد

قالبگیر: ۴۱ cm

سال ساخت: ۱۳۸۳