تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم ایرانی

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم

قالبخور: ۴۴ cm

سیستم کنترل: PLC نو

جک: کج

تابلو برق نو