تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم ایرانی

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم

 

سیستم کنترل: PLC