تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم (۱۲۸ تن) NBM

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم (۱۲۸ تن)

 

ساخت: NBM

سال ساخت: ۲۰۰۶ (۲ سال کارکرده)

قاببخور: ۴۱*۴۱