تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن) بورچ پولاد

توضیحات

تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن)

ساخت: بورچ پولاد (چینی)

سال ساخت: ۲۰۱۶ (صفر)

فروش پایین تر از قیمت کارخانه