تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم صفری پور

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم

 

ساخت: صفری پور

پران هیدرولیک

گیره گیربکس

روغن و فیلتر تازه عوض شده