تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم جواهری

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم

ساخت: جواهری

قالبگیر: ۳۰cm

جک: صلیبی

در حال کار