تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم تامسون

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم

ساخت: تامسون ایتالیا

موجودی: ۴ دستگاه PLC و ۲ دستگاه کنتاکتور (رله)

جک: از بالا

قالبگیر: ۳۳cm

کارکرد: ۲۰ سال

دینام: فابریک

شیر: آتوز ژاپن

پمپ: ویکرز

در حال کار