تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم ایرانی

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم ایرانی

قالبخور: ۳۸ cm