تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۸۰ تن) هایتای سینگر

توضیحات

تزریق پلاستیک ۳۸۰ تن

ساخت: هایتای سینگر

سال ساخت: ۲۰۰۶