تزریق پلاستیک ۱۴۰ و ۱۲۰ گرم توز چک

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۴۰ و ۱۲۰ گرم

موجودی: ۳ دستگاه ۱۴۰ گرم و ۱ دستگاه ۱۲۰ گرم

ساخت: توز چک

قالبگیر ۱۴۰ گرم: ۵۵ cm

قالبگیر ۱۲۰ گرم: ۴۵٫۵ cm

جک: قورباغه ای

سال ساخت: ۱۹۸۶

شیر: زیمنس و توز

دارای خط کش