تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن) برج پولاد

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن)

 

ساخت: برج پولاد

سال ساخت: ۲۰۱۵

کارکرد: دو ماه