تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم صفری پور

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم

 

ساخت: صفری پور

سال تولید: ۰۴/۱۳۸۶