تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری پارس

توضیحات

تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری

تمام اتوماتیک

ساخت: پارس (پور نیک)

سیستم کنترل: PLC

فوق العاده تمیز و سرحال