تزریق پلاستیک بادی ۸۰ لیتری

توضیحات

تزریق پلاستیک بادی ۸۰ لیتری

 

ساخت: بلغار

به همراه:

قالب بشکه های ۶۰ و ۴۰ لیتری

و ۴۵ لیتری دهان گشاد