بادی ۴ لیتری دونازله آلمانی سرعت بالا (High Speed)

توضیحات

تزریق پلاستیک بادی ۴ لیتری

 

ساخت: آلمان

دو نازله

سال ساخت: ۲۰۱۰

سرعت بالا (High Speed)