تزریق پلاستیک بادی ۳ لیتری اتوماتیک

توضیحات

تزریق پلاستیک بادی ۳ لیتری اتوماتیک

 

ساخت: هاروت

تعداد شیر: ۲