تزریق پلاستیک بادی ۲۰ لیتری نیمه اتوماتیک

توضیحات

تزریق پلاستیک بادی ۲۰ لیتری نیمه اتوماتیک

 

ساخت: فرمانی

قابلیت تولید قطعات پرفشار