• تزریق پلاستیک بادی ۲۰ لیتری نیمه اتوماتیک

    توضیحات

    تزریق پلاستیک بادی ۲۰ لیتری نیمه اتوماتیک

     

    ساخت: فرمانی

    قابلیت تولید قطعات پرفشار