تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری تمام اتوماتیک موسی خانیان

توضیحات

تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری تمام اتوماتیک

ساخت: موسی خانیان

سیستم کنترل: PLC کارخانه