• تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری تمام اتوماتیک موسی خانیان

    توضیحات

    تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری تمام اتوماتیک

    ساخت: موسی خانیان

    سیستم کنترل: PLC کارخانه