بادکن، کمپرسور، قالب

توضیحات

بادکن دو کویته

ساخت: چین

مدل: MG880

کمپرسور فشارقوی و اسکرو

ساخت: ALKIN ترکیه و هواسازان

قالب