آسیاب دهنه ۶۰ چکشی NBM چین

دسته:

توضیحات

آسیاب دهنه ۶۰ چکشی

ساخت NBM چین

درحد نو