• آسیاب چکشی دهنه ۶۰

    دسته:

    توضیحات

    آسیاب دهنه ۶۰ چکشی

     

    ساخت: تهران